Gyllekøling

Alentek gyllekøling

Miljø & Økonomi – hånd i hånd 

Gyllekøling er en kendt miljøteknologi til nedbringelse af ammoniakfordampningen fra svinestalde.
Reduktion af ammoniakfordampningen giver forbedring af miljøet, bedre arbejdsklima i stalden, og ikke mindst bedre dyrevelfærd. 

Et gyllekølingsanlæg kan groft sagt sammenlignes med et traditionelt jordvarmeanlæg.
Anlægget består af en eller flere varmepumper, buffertanke og varmeoptagere i form af køleslanger.
Forskellen er blot, at man støber slangerne ned i bunden af gyllekanalen, i stedet for at grave dem ned i jorden. 

Ved at køle gyllen der står i gyllekanalerne, reduceres ammoniakfordampningen med op til 30 %, og den indvundne energi kan samtidig anvendes til miljøvenlig opvarmning af stalde og stuehus.

Andre miljøteknologier
Lad os slå fast med det samme;
Der findes andre miljøteknologier end gyllekøling, hvor ammoniakfordampningen fra stalden kan reduceres langt mere!

Eksempelvis forsuring, kemisk luftrensning eller biologisk luftrensning, hvor der i visse tilfælde kan opnås ammoniakreduktioner på over 90 %. 

Se Miljøstyrelsens Teknologiblade på de enkelte miljøteknologier her...

Men miljøteknologi kan være en stor investering, så når du med et gyllekølingsanlæg samtidig opnår meget store besparelser på varmeregningen, bliver der pludselig også rigtig god økonomi i at vælge gyllekøling som miljøteknologi.

Investeringen i et gyllekølingsanlæg er typisk tjent hjem i løbet af 3-5 år, da det ofte helt eller delvist erstatter opvarmning med oliefyr.

Bemærk i øvrigt også, at der kan være mange penge i CO2 besparelsen, hvis du eksempelvis konverterer fra oliefyr til gyllekøling.
Vi er gerne behjælpelig med at sælge din kvote til en meget attraktiv pris, og sørger for de nødvendige beregninger som dokumentation.

                                                                                                

Kombination af flere miljøteknologier
Det er vigtigt at understrege, at gyllekøling kan blive en dyr miljøteknologi, hvis den indvundne energi ikke kan udnyttes til opvarmning. Den producerede varme skal i så fald i perioder helt eller delvist bortskaffes via frikøling, og herved bliver prisen for den opnåede ammoniakreduktion for høj.

Vi ser desværre alt for ofte, at kravet til køleeffekten og anlæggets driftstid, ikke harmonerer med afsætningsmulighederne for varme på anlægget.

Den forventede miljøeffekt fra gyllekølingsanlægget er ofte overvurderet, fordi det ikke har været sammenholdt med varmeforbruget.

Nedenfor ses et eksempel på varmekurven fra en beregning, der tydeligt viser at varmen ikke kan afsættes til anlægget i store dele af året.

Ved meget strenge krav til ammoniakreduktionen, kan man derfor med fordel overveje at kombinere gyllekøling og eksempelvis kemisk luftrensning.

Herved kan man stadig tilpasse gyllekølingsanlægget til ejendommens varmebehov, og ofte opnå den resterende ammoniakreduktion med en delvis kemisk luftrensning i sommerhalvåret.

 

Gratis konsulentbesøg
Alentek udarbejder en detaljeret beregning på gyllekølingsanlægget, der tager udgangspunkt i kravet til ammoniakreduktion og anlæggets driftstid, hvorefter vi sammenholder det med muligheden for afsætning af varme på din ejendom.

Beregningen giver et samlet overblik over driftsøkonomien på anlægget, som kan bruges til at afgøre om gyllekøling er den rigtige løsning til netop din ejendom. 

Kontakt os derfor gerne tidligt i projektforløbet, og hør om dine muligheder, for et bedre miljø og en lavere varmeregning i fremtiden.

Er du konsulent indenfor miljø- eller byggerådgivning, hjælper vi naturligvis gerne med beregninger og dokumentation allerede i ansøgningsfasen. Vi har allerede hjulpet mange kunder i bl.a. Horsens, Juelsminde og Hedensted og vi er også klar til at hjælpe dig.

 

Dine fordele:

  • Vi har 10 års erfaring med udvikling, projektering og salg af varmesystemer til landbruget
  • Vi leverer nøglefærdige anlæg, lige fra tegning og projektering, til levering og montering
  • Vi samarbejder gerne med dine rådgivere, for at finde den optimale løsning til netop din bedrift
  • Vi forhandler et bredt produktprogram fra de førende producenter på markedet

Hent brochure på varmepumpe her... 

Læs mere om køling af gylle i stalde til søer og smågrise her...

Læs mere om køling af gylle i stalde til slagtesvin her...


Alentek ApS | Bisholt Møllevej 2 | 7130 Juelsminde | Tlf 75 73 04 04 | mail@alentek.dk
Top